images

Voici quelques extraits postés sur YouTube…

Tai chi en plein air Tai chi Rhe Yi Tao Chen Yi Rhe Tai JI lesson 1
KunFu Interne Ba Gua et Taiji Ba Gua & Taiji Kung Fu Blues
Tai chi et Tui shou La Conscience des mains Les trois clés
Chen Yi-rhe Xing Yi, Ba Gua et Tai Chi Tai Chi Wu 83 part III Xing Yi, Kung Fu, Application et Sabre